11 de des. 2008

HORARI DEL DIVENDRES 19 DE DESEMBRE
El proper divendres 19 de desembre l'escola fa horari de jornada continuada, de 9h a 13 hores. Els nens que no es quedin al menjador sortiran a les 13 hores i els alumnes que fan servir el servei de menjador poden escollir entre els horaris següents:

. De 13h a 15h. Preu: 6 euros per als alumnes fixos i 6,55 euros per als eventuals.
. De 13h a 16h. Preu: 6,80 euros per als alumnes fixos i 7,60 euros per als eventuals.

A més, s'ofereis un servei d'acollida de 16h a 16:45h que té un preu de 1,50 euros per alumne.

Recordeu tornar el full complimentat amb la vostra elecció a la tutora.